Monthly Archives: July 2020

Stack, ilk giren son çıkar işleyişine sahip bir koleksiyondur. Diğer bir deyişle; ilk eklenen elemanın koleksiyondan en son çıkarıldığı ve en son eklenen elemanında ilk çıkarıldığı bir veri yapısıdır...

Sealed classes are used to restrict the inheritance feature of object oriented programming. Once a class is defined as a sealed class, this class cannot be inherited.  In C#, the...

throw ex : Bir üstteki metodun exception’una girdiğinde yeniden exception oluşturur. Exception mesajı bir öncekinin aynısı kalır ama StackTrace değişir. StackTrace’in detayı azaltılır. Yalnızca hata alınan metod ve bir...